مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KIT

Keep In Touch

در تماس باش
KIT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود