مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MPHIL

Master of Philosophy

ام‌فیل (Master of Philosophy یا M.Phil.) یک مدرک پژوهشی تحصیلات تکمیلی است که نیازمند تکمیل پایان‌نامه است. این مدرک در حالت کلی، مرحله‌ای بین کارشناسی ارشد و دکترا است.
MPHIL
ارسال نظر

ارسال نظر