مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OCRES

OMG Certified Realtime and Embedded Systems Speacialist

گواهینامه متخصص OMG برای سیستمهای بی درنگ و تعبیه شده
OCRES
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود