مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YW

You are Welcome

عبارت YW در بسیاری از گفتگوهای عمومی آنلاین (چت) و یا پیام‌ها به معنای خواهش می کنم می‌باشد.
YW
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود