مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AVN

Aviation

AVN به معنی هوائی می باشد که پیشوند اکثر کلوزهای بیمه های هوائی می باشد.
AVN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود