مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPI

Communist Party of India

حزب کمونیست هند حزبی سیاسی در هند است. دبیر کل کنونی آن آ.ب. باردهان است. این دولت در حال حاضر بخشی از جبهه چپ است و از دولت کنونی "ائتلاف پیشروی متحد" به رهبری کنگره ملی هند دفاع می‌کند (گرچه عضوی از آن نیست). این حزب در ایالت‌های بنگال غربی، مانیپور، کرالا و تریپورا بخشی از دولت ایالتی است و در بعضی کابینه ها، وزیر دارد.

فدراسیون سراسری جوانان هند سازمان جوانان این حزب است. فدراسیون ملی زنان هند، کنگره سراسری اتحادیه‌های کارگری هند، فدراسیون سراسری دانشجویان هند، از سایر سازمان‌های جنبی این حزب هستند.

در انتخابات مجلس ۲۰۰۴ حزب ۵ ۴۳۴ ۷۳۸ رای (۱٫۴٪, ۱۰ کرسی) دریافت کرد.
CPI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود