مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IBCCI

Iran and Belgium Chamber of Commerce and Industry

اتاق بازرگانی ایران و صنایع بلژیک
IBCCI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود