مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UCP

Uniform Customs and Practice

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی یا یوسی‌پی (UCP سرنام Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) قوانین و مقرراتی یگانه و همسان هستند که توسط اتاق بازرگانی بین المللی ICC و برای یکپارچه‌سازی در روند تهیه اعتبارات اسنادی تهیه میگردد و هم اکنون در بیش از ۱۷۵ کشور دنیا استفاده می‌گردد. اعتبارات اسنادی یکی از شیوه‌های پرداخت پول به فروشنده خارجی با میانجی‌گری بانک‌های دو طرف (خریدار و فروشنده) در دو کشور بوده و از مزایای آن این است که هیچ کدام از دو طرف دادوستد ریسکی را متحمل نخواهند شد.

در سال ۱۹۳۳ و طی نشست اتاق بازرگانی بین الملل، اعضای آن استاندارد گردیده و بنا شد که هر ده سال آنرا با شرایط تازه اقتصادی، هماهنگ نمایند. مهمترین آن یوسی‌پی۵۰۰ از سال ۱۹۹۴ مورد اجرا قرار گرفت و از سال ۲۰۰۳ مطالعات و بررسی‌هایی برای اصلاح و تجدید نظر در آن با حضور ۴۱ عضو از بیست وشش کشور بصورت چند پیش نویس تهیه گردید. سرانجام این جریانات به تصویب یوسی‌پی۶۰۰ منتهی گردید، که از ۱ ژوئیه ۲۰۰۷ برابر با ۱۰ تیر ماه ۱۳۸۶ به اجرا گذاشته شد. در این اتاق، کشور ایران نیز دارای یک کمیته میباشد.
UCP
ارسال نظر

ارسال نظر