مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TNA

Total Nonstop Action

مجموع عمل بدون توقف (در کشتی کج)
TNA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود