مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OCDF

Optical Cable Distributor Fiber

توزیع کننده کابل فیبر نوری
OCDF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود