مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TBS

Tokyo Broadcasting System

توکیو برودکاستینگ سیستم یا TBS یکی از ایستگاه‌های اصلی تلویزیونی توکیو است. TBS یکی از اعضای شبکهٔ JNN (Japan News Network)‎ است.
TBS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود