مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NBS

National Bureau of Standards

اداره ملّی استانداردها. یک آژانس دولتی که مسئولیت ایجاد استانداردهای صنعت کامپیوتر را به‌عهده دارد.
NBS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود