مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICS

Irish Computer Society

انجمن کامپیوتری ایرلند
ICS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود