مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شیت

شورای یاوری تهیدستان

در ماه‌های منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷، گروهی به نام شورای یاوری تهیدستان در کرمانشاه شکل گرفت. این شورا به صورت مخفف «شیت» نامیده می‌شد. سید محمدسعید جعفری، از اعضای انجمن حجتیه فرماندهی این گروه را بر عهده داشت و گروه خود را برای شرکت در سرکوب مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در کردستان، در کوه‌های کردستان آموزش می‌داد. در نخستین ماه‌های پس از انقلاب اعضای گروه برای شرکت در سرکوب اعتراضات کردستان به سنندج رفتند. این گروه تا مدت‌ها در کرمانشاه فعالیت می‌کرد و ترورهای بسیاری از فعالان سیاسی مخالف نظام به آن نسبت داده می‌شد، اما این گروه هرگز نه این ترورها را بر عهده گرفت و نه آن‌ها را رد کرد. پس از مدت‌ها بی تحرکی، اعضای بازماندهٔ این گروه در تظاهرات ۲۹ مهر ۱۳۷۴ در میدان صنعت تهران، تحت عنوان انصار حزب‌الله کرمانشاه به عنوان شاخه‌ای از شبکهٔ انصار حزب‌الله در شهرهای گوناگون ایران اعلام موجودیت کردند.
شیت
ارسال نظر

ارسال نظر