مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساحادم

سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش
ساحادم
ارسال نظر

ارسال نظر