مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNFPA

United Nations Population Fund

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که از سال ۱۹۶۹ تاسیس شده است، بزرگترین منبع ذخیره مالی بین‌المللی برای برنامه‌های جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت تولیدمثل است. این صندوق با دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی بسیاری در بیش از ۱۴۰ کشور جهان همکاری دارد. درحال حاضر ریاست آن بر عهده ثریا احمد عُبَید است.
UNFPA
ارسال نظر

ارسال نظر