مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DOD

Department Of Defence

وزارت دفاع آمریکا
DOD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود