مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JSA

Japanese Standards Association

موسسه استاندارد ژاپن، در کشور ژاپن که از سال 1921 میلادی تا کنون فعالیت میکند .
JSA
ارسال نظر

ارسال نظر