مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISSGE

Iranian Society of Surveying and Geomatic Engineering

انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
ISSGE
ارسال نظر

ارسال نظر