مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCNA

Canadian Community Newspapers Association

انجمن عمومی روزنامه کانادا
CCNA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود