مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CIPA

Camera & Imaging Products Association

انجمن محصولات دوربین عکاسی و تصویر برداری
CIPA
ارسال نظر

ارسال نظر