مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VHS

Viral Hemorrhagic Septicemia

بیماری خون‌ریزی پوزه از بیماری‌های ویروسی در آزادماهیان (قزل‌آلا) است

بیماری حون‌ریزی پوزه (VHS) یک بیماری فصلی است که شدیدترین اپیدمی آن در اواخر زمستان و اوایل بهار زمانی که درجه آب بالا می‌رود، دیده می‌شود.

این بیماری یک بیماری واگیردار مشخص است که ظهور و شیوع آن در یک موسسه پرورش ماهی معمولاً در پی وارد کردن ماهیان قزل آلای زنده از یک موسسه آلوده دیگر دیده می‌شود.

براساس مشاهدات چندین ساله متخصصان بیماری ماهی سه شکل برای این بیماری تعریف شده‌است: حاد، مزمن و عصبی
VHS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود