مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IHN

Infectious Hematopoietic Necrosis

بیماری فساد بخش‌های خونساز (IHN) یکی از بیماری‌های ویروسی در آزادماهیان (قزل آلا) است.

عامل ایجاد این بیماری از گروه رابدوویروس‌ها∗ هاست. این بیماری اولین بار از شمال غربی آمریکا در آبهایی با دمای زیر ۱۵ درجه سانتیگراد گزارش شده‌است و در ایران احتمالاً در استان فارس و استان‌های مجاور گزارش شده‌است.

نشانه‌های خارجی این بیماری عبارت‌اند از: بیرون‌زدگی چشم، انبساط شکم توام با آب آوردگی، جمع شدگی خون در پایه باله سینه‌ای، شنای مارپیچ و تیرگی رنگ.

نشانه‌های داخلی آن هم عبارتست از: رنگ‌پریدگی اندام‌ها و پر بودن روده از مایعات خلطی آغشته به رنگ صفرا.
IHN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود