مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPN

Infectious Pancreatic Necrosis

فساد عفونی لوزالمعده از بیماری‌های ویروسی در آزادماهیان (قزل آلا) است.

عامل ایجاد این بیماری ویروس RNA است که ارتباط نزدیک با Reovirus‌ها دارد و اخیراً آن را در بیرنا ویروس‌ها طبقه بندی کرده‌اند. شناسایی و تشخیص این بیماری به واسطه نشانه‌های خارجی و داخلی امکان پذیر است که نشانه‌های خارجی آن عبارت‌اند از: بی اشتهایی و کاهش وزن، بی حالی و کم خونی، تیره شدن رنگ، متورم شدن شکم، بیرون زدگی چشم‌ها و عدم تعادل و چرخش در شنا. از نشانه‌های داخلی این بیماری هم می‌توان به پر شدن لوله گوارش از ترشحات مخاطی سفید و رنگ‌پریدگی طحال و کبد اشاره کرد.

از دیگر بیماریهای ویروسی آزاد ماهیان نیز می‌توان بیماری‌های زیر نام برد:

۱ ـ بیماری نکروز پوستی، قرحه‌ای یا زخمی (UDN)

۲ ـ عفونت ناشی از آلودگی با هرپس سالمونیس

۳ ـ بیماری نکروز گلبولهای قرمز ویروسی (VEN) یا بیماری بافت‌مردگی گلبولهای قرمز ماهیان (PEN)
IPN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود