مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LSA

Lympho Sarcoma

لنفوسارکوم، اصطلاح کلی است که به اختلالات نئوپلاستیک بدخیم بافت لنفوئید اطلاق می شود به جز در مورد بیماری هوچکین.
LSA
ارسال نظر

ارسال نظر