مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ARS

Acute retroviral syndrome

سندرم پرتوی مزمن که به شکل نارایجی موجود است، در بین کارگران مشغول در برنامهٔ هسته‌ای شوروی سابق که در معرض منبع اولیهٔ رادیوم در روزهای اوایل هفته قرار می‌گرفتند، مشاهده شده‌است. یک در معرض قرارگیری کوتاه می‌تواند باعث سندرم پرتوی حاد شود، اما یک سندرم پرتوی حاد احتیاج به سطوح بالایی از در معرض اشعه قرار گیری طولانی شده دارد.
ARS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود