مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف HDL

Hardware Description Language

High Density Lipoprotein (so-called "good" cholesterol)

Handle

Hab Dich Lieb

Heavy-Duty Liquid (detergent)

Heavy Duty Long

Hardware Design Language

Harry Diamond Laboratories (US Army Research Laboratory)

Hundred Dollar Laptop (One Laptop per Child program)

Honey-Do List

Huey, Dewey and Louie

Human Development and Learning (various schools)

Hope Dies Last (band)

Hierarchical Design Language

Hospital Distrital de Lamego (Portugal)

Hypothesis Driven Lexical Adaptation

Holding Design Load