مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GERD

Gastro Esophageal Reflax Diseas

بیماری رفلاکس (برگشت) اسید معده به مری.

این بیماری باعث نوعی حس سوزش و ناراحتی در بیمار می‌گردد که به «سوزش سر دل» یا ترش کردگی معروف است. عوارض GERD هنگامی که فرد دراز کشیده باشد ممکن است بدتر شود. حتی چنانچه فرد متوجه احساس سوزش سر دل به هنگام خواب نشود امّا ناراحتی‌هایی که توسط این بیماری ایجاد می‌شود می‌تواند با چرخه خواب تداخل نماید.
GERD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود