مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICD

International Classification of Diseases

طبقه بندی بیماری‌ها به معنای مرتب کردن بیماری‌ها بر اساس خواص مشترک می‌باشد و در کتب بین‌المللی تحت عنوان (ICD) موجود می‌باشد.

آی سی دی به معنی «طبقه‌بندی بین‌المللی آماری بیماری‌ها و مشکلات تندرستی مرتبط».
ICD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود