مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CMT

Charcot Marie Tooth

شارکو ماری توث (به اختصار CMT) نوعی بیماری مادرزادی عصبی مادرزادی و ژنتیکی-محیطی هتروژن می‌باشد که در هر دو هزار و پانصد نفر یک نفر دچار آن می‌شود. شارکو ماری توث شایعترین بیماری در بین همه نوروپاتی‌های دستگاه عصبی محیطی می‌باشد.

از دید سلولی، دو نوع بیماری شارکو ماری توث وجود دارد.
- نوع یک یا نوع دمیلینه کننده؛ در این نوع در اثر بیماری آکسون‌های نورون‌های حرکتی به مرور میلین خود را از دست می‌دهند.
- نوع دو یا نوع آکسونی؛ در این نوع در اثر بیماری آکسون‌های نورون‌های حرکتی به مرور از بین می‌روند.
CMT
ارسال نظر

ارسال نظر