مخفف کلمه PE


( Port Elizabeth ) پورت الیزابت (PE) نام یکی از شهرهای جنوبی کشور آفریقای جنوبی در استان کیپ شرقی (Eastern Cape) است.
PE

بازگشت به صفحه قبل