مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف PE

Press Enterprise (newspaper)

Peru

Physical Education

Professional Engineer (National Council of Examiners for Engineering and Surveying)

Professional Engineer

Port Elizabeth (South Africa)

Provider Edge (IETF RFC 2547)

Practice Expense (Medicare/Medicaid payments)

Private Equity

Portable Executable

Project Engineer

Program Element (Army financial)

Premature Ejaculation (male condition)

Public Enemy

Potential Energy

Prince Edward Island (Canada)

Professional Edition (usually describing software)

Por Ejemplo (Spanish: For Example)

Pernambuco (Brazil)

Personal Edition

Physical Examination

Processing Element

Public Education

Polyethylene

Por Exemplo (Portuguese: For Example)

Price to Earnings (ratio)

Performance Evaluation

Plain Edge

Planet Earth

Platinum Edition

Process Equipment

Peterborough (postcode, United Kingdom)

PerkinElmer (Massachusetts)

Phosphatidylethanolamine (lipid)

Pellet

Per Esempio (Italian: For Example)

Preliminary Engineering

Photo-Etched

Parlamento Europeo (Italian: European Parliament)

Principal Engineer

Permanent Establishment

Process Engineer

Pe

Perjantai (Finnish: Friday)

Program Evaluation

Philadelphia Eagles

Personal Effects (US DoD)

Pulmonary Embolism

Production Engineering

Programming Environment (computer programming)

Professional Ethics

Phenylephrine

Principles and Practice of Engineering

Professeur des Écoles (French: School Teacher)

Potential Evapotranspiration (ecology)

Pulmonary Edema

Parasite Eve (video game)

Plant and Equipment

Parse Error

Penis Erection

Preinstallation Environment (Microsoft Windows)

Personalentwicklung

Pleural Effusion (excess pleural cavity fluid)

Plans Examiner

Product Engineer

Protestant Episcopal

Physical Exertion

Primavera Estate (Fashion, Italy)

Pericardial Effusion

Pelvic Exam

Petroleum Engineer

Preliminary Evaluation (EPA)

Point Estimate

Power Engineer

Peripheral Equipment

Peace Enforcement (US DoD)

Pharmacoeconomics (cost management analytical tool)

Processing Engine

Parity Error

Pescara, Abruzzo (Italian province)

Probability of Error

Pin Electronics (various companies)

Prostate Enlargement

Project Executive

Plasma Exchange

Protective Earth (electrical units safety measure)

Periodic Inspection

Pulse Engineering (various locations)

Performance Efficiency

Projet d'Établissement (French: School Project)

Project Entropia (game)

Plain End

Peer Educators

Phosphoethanolamine

Presumptive Eligibility

Playboy Enterprises

Pilot Error (aircraft)

Probable Error

Punctuated Equilibrium

Peclet Number

Post Entry

Physical Entity

Pancreatic Enzyme

Practical Exercise

Permanent Employee

Population Equivalent

Pacific Electric Railway

Phase Encoding

Project Estimator

Problem of Evil (philosophy)

Printer's Error

Parabolic Equation

Processor Elements

Pouvoir Executif (French)

Protein Explorer

Program Engineer

Particulate Emission

Partial Evaluation (computer languages)

Procurement Executive

Precision Engagement (time sensitive targeting)

Private Exchange

Primitive Equation

Policy Element

Peacetime Establishment (US DoD)

Parallax Error

Port Engineer

Peking Express

Push Enteroscopy

Premier Executive

Permian Extinction (geological event)

Probability of Exceedance (earthquake

Probability of Exceedance (seismic risk analysis)

Price Exception (various companies)

Propulsion Equipment

Protocol Elements (ITU-T)

Peace Establishment

Penerase (Hyper Logo command)

Permanent Echo (radar)

Planning Estimate

Project Ego (game)

Preceding Event

Potential Excess

Probability of Bit Error

Pipeline Execution

Preço de Exercício (Portuguese: Exercise Price)

Potential Earth (earth Ground point in an electrical circuit)

Parasite Energy

Phycoerytherin

Pressure Equalizer

Pure Enantiomer (crystals)

Protective Entrance

PTF in Error

Pair Equipment

Potential Electrode

Polychromatic Erythroblast

Probability Equivalence

Precision Echo

Peoples' Elbow (wrestling finishing move)

Phase Estimator

Perceptual Energy

Pyetlyakov (Soviet aircraft designer)

Permitted Explosive (mining)

Preferred Elite (insurance)

Preliminary Exploitation

Physical Inventory, Ending

Plant Emulator

PAMRI Emulator HWCI

Parity Even/Enable

Pedal Exungulation (the clipping of toenails)

Proving-Period Emergency

Pervasive Expression

Progressiewe Enkefalopatie