مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف بازی‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در نام بازی‌ها و اصطلاحات رایج در بازی‌های آنلاین و آفلاین
NPC

مخفف عبارت NPC

Non-Player Character
NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای...