مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP)، پروتکلی است که توسط دستگاه‌های شبکه‌ای بکار می‌رود تا پارامترهای مختلف را که برای عملکرد برنامه‌های منابع گیر در IP (پروتکل اینترنت) ضروری می‌باشند، بدست آورد. با بکارگیری این پروتکل، حجم کار مدیریت سیستم به شدت کاهش می‌یابد و دستگاه‌ها می‌توانند با حداقل تنظیمات و یا بدون تنظیمات دستی به شبکه افزوده شوند.
DHCP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود