مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WATFIV

Waterloo Fortran IV

یک کامپایلر فرترن که برای اهداف آموزشی در دانشگاه واترلو در شهر انتاریوی کانادا ساخته شده است.
WATFIV
ارسال نظر

ارسال نظر