مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HDL

Hardware description languages

زبان‌ها و علائمی که مستندسازی، طراحی، شبیه‌سازی، و ساخت سیستم‌های کامپیوتری دیجیتالی را آسان می‌کنند.
HDL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود