مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PLATO

Programmed Logic for Automatic Teaching Operations

PLATO منطق برنامه‌ریزی شده برای عملیات خودکار آموزشی می باشد.
سیستم آموزشی برمبناء کامپیوتر که از کامپیوترهای بزرگ و ترمینال‌های نمایش گازی استفاده می‌کند. این سیستم حاوی هزاران درس است که ۶۵ رشته مطالعاتی برای تمام سطوح از کودکستان تا پایان دبیرستان را ارائه می‌دهد. برای مثال دور‌ەهائی در موضوعاتی مانند ریاضیات ، علوم ، انگلیسی ، زبان‌های خارجی و تاریخ را می‌توان نام برد. این سیستم توسط شرکت CONTROL DATA ساخته شده است.
PLATO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود