مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YNAXDH

Yes, No, Always yes, Exit, Differenc, Help

این عبارت در دستورات لینوکسی معمولا دیده می‌شود و شمار در این حالت ۶ گزینه مختلف برای اجرا دارید.

Y: yes قبول کردن
n: no رد کردن
a: always yes قبول کردن همه
x: abort خارج شدن از دستور
d: difference مشاهده تفاوت‌های تغییرات شما با قبلیا
h: help مشاهده متن راهنما
YNAXDH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود