مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NIS

Norton Internet Security

نورتون اینترنت سکیوریتی (NIS) نرم‌افزاری که شامل بخش‌های ضدبدافزار، دیوارآتش و ضدهرزنامه بوده و توسط شرکت سیمانتک منتشر شده‌است.

NIS
ارسال نظر

ارسال نظر