مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EPO

Emergency Power Off

علامت اختصاری EPO ، به‌معنای یک مدار و دکمه‌های فعال کننده آن می‌باشد که درحالت اضطراری ، تمام کامپیوتر را خاموش می‌کند.
ممکن است در یک سیستم بزرگ بیست دکمه EPO وجود داشته باشد.
EPO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود