مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OTF

Open Type Format

فرمت باز برای فونت؛
OTF نوعی فرمت از مجموعه فونت‌ها می‌باشد.
OTF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود