مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ALT

Alternative

کلید Alt در کیبورد رایانه، مخفف Alternative می باشد.
این کلید نیز ترکیبی است و باید با سایر کلیدها به کار رود. به عنوان مثال ممکن است در یک نرم افزار این کلید را با F فشار دهیم و موجب بازشدن منوی فایل (File) شود و اگر آن را با E فشار دهیم موجب باز شدن منوی ویرایش (Edit) شود و اگر آن را با کلید F4 فشار دهیم پنجره ها بسته شوند و ... .
ALT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود