مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCENT

Cisco Certified Entry Networking Technician

تکنسین شبکه های سیسکو
CCENT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود