مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NAT

Network Address Translation

تکنیکی برای استفاده ی چندین کاربر، از یک آدرس IP. این کار به دلیل محدودیت های IPv4 در تامین ادرس IP مورد نیاز کاربران صورت می گیرد.
NAT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود