مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DMI

Desktop Management Interface

رابط مدیریت صفحه کامپیوتر (دسکتاپ)
DMI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود