مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BP

British Petroleum

این شرکت ادامه شرکت نفت ایران و انگلیس است که در سال ۱۹۰۹ پس از امتیاز دارسی برای اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از نفت ایران تأسیس شد. نام شرکت نفت ایران و انگلیس پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران به شرکت «نفت بریتانیا» (British Petroleum) تبدیل شد. در سال ۱۹۹۸ با خرید شرکت آمریکائی آموکو، «بی‌پی آموکو» نام گرفت. دو سال بعد نام آموکو حذف شد و شرکت «بی‌پی» نامیده شد. نام بی‌پی اکنون دیگر سرنام یا کوتاه شده نام دیگری نیست و شرکت بی‌پی شعار خود «فراسوی نفت» (Beyond Petroleum) را طوری انتخاب کرده تا سرنام آن با نام شرکت یکی باشد. بی پی شرکت انرژی جهانی است که مقر آن در لندن، انگلستان است. این شرکت یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید انرژی در جهان است. نام "بی پی" مشتق شده از حروف اول اسم یکی از شرکت نام سابق حقوقی، نفت بریتانیا شرکت نفتی چند ملیتی ("عمده نفت") و بی پی به بزرگترین شرکت انگلیس می باشد.
BP
ارسال نظر

ارسال نظر