مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساتکاب

ساخت و تهیه‌ی کالاهای آب و برق

شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه ی کالاهای آب و برق
ساتکاب
ارسال نظر

ارسال نظر