لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 20:11
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MTBF

Mean Time Between Failure

متوسط مدت زمانی که یک سیستم یا مؤلفه ، انتظار می‌رود بدون خرابی کار می‌کند.
MTBF