لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 14:25
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PSAP

Personal Sound Amplification Products

دستگاه تقویت کننده صوتی شخصی ( مثل سمعک )
PSAP