لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 01:53
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SMA

Synchronous Multiplexer Add Drop

مالتی پلکسر همزمان (با قابلیت اضافه یا حذف کردن)، نوعی از سیستمهای مخابراتی
SMA